tirsdag 14. mai 2019

Elena på NW 1 innendørssøk konkurransen

Dette er søkene hundene våre var igjennom på søndag:

Utlegg: bjørk duft.
Utlegg skal være tilgjengelig for hunden
 og duftkilden skal ikke plasseres høyere enn ca. 1,2 m over bakken.
4 typer søk:
Innendørs
Emballasje (pappesker i forskjellige form, størrelse og arrangement.)
Utendørs
Kjøretøy (inntil 3 stk, utlegg bør ikke være over små hunders hodehøyde.)

Her kom det jammen noen bilder av innendørssøket til Elerna.
Tusen takk Ingvill!
Skikkelig moro og ha, og her ser dere, det er ikke akkurat et lite rom som skal gjennomsøkes.

Fra innendørssøket til Elena.
En ivrig liten dame på startstreken


Halen går, dette liker Elena.
Her nærmer hun seg nok noe selv om jeg ikke helt har skjønt det.Her er det bare å melde FUNN :-)


Elena var skikkelig flink i helgen.

Hun tok napp på spesialistsøk emballasje 1 på lørdag.
Det vil si hun hadde 3 funn.

På søndag hadde hun også tre funn, vi misset dessverre på emallasjesøket.
Vi hadde riktig FUNN på kjøretøy, utendørs og innendørssøk, men i NW1 må alle tre være riktige.

MEN vi fikk premie og rosett for beste samarbeide av 20 stk hunder for dommer Bettina Franz,
det var utrolig moro og rørende å få :-D


 Legger ved regelverket fra Nosework Norge her:
Romsøk
Innendørssøk, eller romsøk, kan omfatte fra ett til tre søksarealer, avhengig av konkurranseklasse. Arealene er typiske rom som kjøkken, baderom, konferanserom, kontorer eller lagerrom etc. Et enkelt søksområde kan inkludere sammenhengende rom (som for eksempel et soverom med tilhørende baderom). Denne delen av prøven er ofte ikke åpen for tilskuere, siden søksarealene kan være små. Bygningen kan være alle typer bygninger, som varelager, skole, kirke, restaurant, vanlige hus, osv. Søket bør ha et område med bruk av line og et med mulighet for å søke uten, avhengig av prøvekravene.

Kjøretøysøk
Det kan være opp til fem ulike kjøretøy i kjøretøysøket, avhengig av konkurranseklasse. Alle typer kjøretøy kan benyttes. Det søkes kun utvendig på kjøretøyene. Hunden skal ikke hoppe opp på kjøretøy, eller forsvinne ut av syne under kjøretøy.

Utendørssøk
Aktuelle områder er utenfor bygninger, parkeringsplasser, plener, gress-sletter, bakgårder, etc. Hovedregelen er at hunden skal søke i bånd. Fritt søk uten line tilbys sjeldent og vil kun forekomme hvis søket foregår innenfor et sikret område (for eksempel i inngjerding, som i en tennisbane eller lignende). Søkearealet skal markerest tydelig med flagg, merkebånd, eller lignende, for å markere yttergrensene av søksområdet. Det er tillatt for ekvipasjen å søke på utsiden av søksarealet for å få ferten av mållukten. Ekvipasjen kan gjennomføre søket etter eget ønske og fra ønsket vinkel så snart hunden har passert startlinjen.

Emballasjesøk
Ulik emballasje og plassering kan benyttes på de forskjellige klassene. På alle prøver skal det være tilgjengelig ferdig klargjort emballasje med duft, og ren emballasje uten duft, slik at disse kan erstatte forurenset emballasje underveis i konkurransen. Konkurranseleder eller dommer beslutter når emballasje skal skiftes ut.
Hundeførere kan ikke berøre emballasjen, men hundene kan berøre emballasjen. Dommeren kan dømme feil dersom vedkommende opplever at hunden forurenser eller ødelegger søksmiljøet.
Emballasjesøket kan foregå innendørs eller utendørs.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar