tirsdag 3. november 2020

Det bruser i Mesnaelva

Vi måtte bare gjøre som alle andre som valfarter til Mesnaelva om dagen, 
gå en tur langs elva og oppleve alle fossene.
Her er det jo fri flyt av vann etter at vi har fått mye nedbør i det siste.
Et sjeldent syn, vi har aldri opplevd så mye vann i elva noen gang.
Ikke en gang Tommy som nesten er oppvokst ved elva.Finna bru i starten av elva.
Ja denne er jo litt spesiell,
den kommer fra Vågå og gikk over elva Finna i sentrum der.Destra er med på Mesnaelv-turen sammen med Elena og Henna.
Hun må jo holde seg i god form, så å klarte i litt bratte stier og steintrapper er fint :-)Det buldrer og det braker,
det er skikkelig fossedur langs hele elva.


Mesna eller Mesnaelva er ei elv i Lillehammer kommune i Innlandet fylke. Elva er om lag 8,6 kilometer lang, og renner fra nordenden av innsjøen Nord-Mesna til Mjøsa. Hele Mesnavassdraget er 42,9 km langt og har et nedbørfelt på 249,6 km² i Oppland og Hedmark[1]. I tillegg er vann fra 29 km² nedbørfelt overført fra Brumunda[2]Middelvannføringen ved munningen er 5,63 m³/s[1]. Nedbørsfeltet ligger hovedsakelig 500 til 900 moh.[2].

Mesna ved Kanten i Lillehammer

Stedet der elva begynner kalles Mesnasaga, og elva renner nordvestover gjennom et flatt myrlandskap mot stedet Kanten, der den renner utfor i flere fossefall ned dalsiden og gjennom sentrum i byen Lillehammer.

Mesnavassdraget omfatter en rekke regulerte innsjøer, blant annet Sør-Mesna som er forbundet med Nord-Mesna med en kort elv. Her ligger tettstedet Mesnali. De to Mesnavannene og elva Mesna er regulert, og det meste vannet brukes til produksjon av elektrisk kraft i Mesna kraftverk. Dagens kraftverk ble bygd i 1985, og erstattet da et eldre kraftverk fra 1894. Mesnafossen har store deler av året begrenset vannføring.

Fossefallene i Mesna var en viktig lokaliseringsfaktor for industri i byen Lillehammer, og har gitt navn til flere bedrifter på Lillehammer, f.eks. Mesna Bruk.

Mesnafossen har også vært en viktig attraksjon i turistbyen Lillehammer. Elva har et roligere parti forbi den tidligere campingplassen Stampesletta og Lillehammer turisthotell. Herfra er det stier oppover langs Mesnafossen. Elva er også oppdemt i et kort parti, slik at det dannes en dam, Badedammen.

Finna bru er et kulturminne i daglig bruk som gangbru over Mesnaelva og forbinder stier og småveier i de øvre bydeler i Lillehamme. Brua ble opprinnelig bygget over elva Finna i Vågå 1868. I 1937 ble brua flyttet til Lillehammer. Brua er konstruert i tre med to fagverk sammenbundet med gangbane og overbygning med skråtak over fagverkene.
Syvfallene

Bredesøylen
Her kommer jammen regnbuen også.

Himmelrikfossen
Sjekk krossen i skyggen på steinen ;-)

Nesten min favorittplass ved elva, med de gamle stabbesteina.Svarga der Marcello Haugen i sin tid bodde til venstre på toppen.
Collets bruPikene i gjørma på Collets bru :-)Her er vi nesten på toppen.Syvfallene fra andre siden av elva.På tur ned att.Første runde unnagjort.
I bilen sitter det tre til som vil ut på tur :-)Belva, Pallina og Wasa får turen sin innover ved kanalen,
og videre mot Vårsetergrenda.
Ja det er jo innpå her det hele starter.På slipp i demningenKan ikke gå forbi uten å fotografere de fargerike stokkendene.
Helt nydelige i sola.

To turer gjennomført med masse vannmengder i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar