Den hyppigste årsaken til alvorlig overoppheting, er at luften inne i bilen mettes med vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeoverskudd blant annet ved å pese. Når luftfuktigheten blir høy minker effekten av pesingen, siden fordampningen som avkjøler dyret hemmes. Blir hundens kropstemperatur for høy, kan det få alvorlige konsekvenser. Den kan få alvorlige skader i hjerne, hjerte, tarmer, lever og nyrer - og i verste fall dø.

Er hunden overopphetet? 

Tegn på at hunden er overopphetet kan være at den er ustø, peser kraftig, er forvirret, har tørre og røde slimhinner i øyne og munn, har forhøyet kroppstemperatur og økt puls. I alvorlige tilfeller vil hunden miste bevisstheten.

Kontakt bileier

Ser du en hund som du misstenker at sliter i en innestenkt bil, bør du prøve å få kontakt med eieren.
Hvem som eier en bil er ingen hemmelighet, og en rask og enkel måte å finne ut av dette er å sende en SMS til Statens Vegvesens motorvognregister. Send REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om (for eksempel: REGNR AB12345), og send meldingen til telefonnummer 2282. Når du har navnet på eieren kan du finne telefonnumeret til vedkommende ved å søke opp navnet på gule sider eller liknende tjenester.
Hvis du ikke lykkes med dette, bør du kontakte politiet slik at dere sammen kan finne ut hva som bør gjøres. Haster det enda mer, har man også mulighet til å knuse bilvinduet for å få hunden ut. Ser man et dyr i nød, er man pliktig til å gripe inn. Dyrevelferdslovens § 4 sier følgende om hjelpeplikt: Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.

Kjøl ned hunden

En hund som er overopphetet har behov for å bli kjølt ned. Skyll hunden med vann, dekk den til med et vått håndkle, eller legg hunden i et badekar med vann. Pass på at vannet ikke er for kaldt, da risikerer hunden å få sjokk. Ved alvorlige tilfeller av overoppheting bør også veterinær kontaktes.

Det blir fort alvorlig

Temperaturen stiger svært raskt i en parkert bil. Når solen beveger seg over himmelen, kan en bil du parkerte trygt i skyggen, raskt befinne seg i stekende sol, og situasjonen for hunden i bagasjerommet kan bli veldig alvorlig. Tabellen nedenfor viser et eksempel på hvordan temperaturen kan stige i en parkert bil.
TidTemperatur uteSkygge/solTemperatur i bil
08.3014°CSkygge 19°C
09.3018°C Skygge 38°C 
10.3020°CBlandet 47°C 
11.3020°CSol 58°C 
12.0023°C Sol 62°C 
13.3022°CSol 85°CHvis hunden må være i bilen

Hvis du har behov for å ha hunden i bilen er det viktig å forsikre seg om at hunden ikke vil bli for varm. Parker bilen i skyggen og sørg for god ventilasjon ved å la bakluke eller vinduer stå på gløtt. Husk at solen flytter seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som ikke står direkte i solsteken. Mange tilfeller av overopphetinger av hunder i bil skjer faktisk i overskyet vær, fordi eieren da ikke er så oppmerksom på faren for overopphetning.
Kilde: Mattilsynet