onsdag 30. mars 2022

Lek og moro på isen med de grå

Nå blir det nok siste kveld med lek og moro på isen på Demmtjernet denne sesongen.
Nå får vi bytte ut med bånd (båndtvang fra 01.april) og båt. 

Hennagardens Belva
Hennagardens Pastora
Hennagardens Destra

Hennagardens Destra




Pastora lurer på mor.



Mor og datter



Hennagardens Destra



Hennagardens Belva



Destra



Pastora i lufta






Belva


Full fart







Hennagardens Pastora






Her ser vi hvorfor alle er blaute på nakken....











Hennagardens Pastora








Hennagardens Belva








Pastora



Tre som koser seg sammen







Hennagardens Belva





























Våre tre fine grå schäferhundjenter Hennagardens Belva,
Hennagardens Pastora og hennes mor Hennagardens Destra