Giftige sopp

Rød fluesopp kjenner nok de fleste igjen, men det finnes omtrent 60 giftige sopparter i Norge. Mange er vanskelige å skille fra hverandre.

Les også: Eikenøtter er giftige for dyr

Noen eksempler på giftige sopp er:

 • Hvit fluesopp
 • Grønn fluesopp
 • Brun fluesopp
 • Rød fluesopp
 • Panterfluesopp
 • Lumsk traktsopp
 • Reddikkmusserong
 • Giftslørsopp
 • Flatklokkehatt
 • Sandmorkel
 • Fleinsopp
 • Røyksopp
 • Trevlesopp

Du kan se illustrasjoner og lese om de ulike soppene på Norges sopp- og nyttevekstforbund

Symptomer

Symptomene er ulike avhengig av hvilken og hvor mye giftig sopp hunden har fått i seg. Noen symptomer kommer ganske raskt etter inntak, andre symptomer kan først vise seg etter noen dager.

Ett eller flere av disse symptomene kan være tegn på at hunden din har fått i seg giftig sopp:

 • Kvalm/ sikler
 • Oppkast / blodig oppkast
 • Diaré / blodig diaré
 • Vil ikke spise
 • Magesmerter
 • Pusteproblemer
 • Urolig
 • Endret adferd
 • Store pupiller
 • Små pupiller
 • Rask puls
 • Ustø
 • Skjelver
 • Muskelrykninger
 • Slapp / sløv
 • Kramper
 • Bevisstløs / koma
 • Lungebetennelse (røyksopper)

Kontakt veterinær

Om du mistenker at hunden din har fått i seg giftig sopp er det viktig å ta den med til veterinæren med en gang.

Om mulig, prøv å merk deg voksestedet til soppen. Tenk på at denne soppen også kan være farlig for deg, så unngå å ta direkte på denne.

Noen ganger kan gode bilder fra flere vinkler være like bra som å ta med soppen. Husk å ta bilde av undersiden av soppen for det kan være viktig for typebestemmelsen. På den måten er det enklere for veterinæren å raskt sette i gang med rett behandling ettersom det kan være ulik behandlingsmetode og oppføling avhengig av type soppforgiftning.

Om det er kort tid siden hunden spiste soppen kan veterinæren gi hunden brekkmiddel for å forsøke å få opp mest mulig. Medisinsk kull vil ofte gis for å prøve å binde giftstoffene og dermed hindre at disse tas opp i kroppen. Væskebehandling er ofte indisert for å hjelpe kroppen og prøve å unngå kroniske skader.