onsdag 22. mars 2017

Luktgodkjenningstest Nosework

I kveld har hele hundegjengen vår vært på LGT (luktgodkjenningstest) i Nosework.

Det ble fire bestått og to ikke:

Hennagardens Henna fra Hedmarken - BESTÅTT
Navarras Wilda Wasa - BESTÅTT
Navarras Prima Pallina - BESTÅTT
Hennagardens Belva - BESTÅTT
Hennagardens Elena Eterna - IKKE BESTÅTT
Hun var den jeg var helt sikker på ville bestå,
men nei da i dag markerte hun på esken ved siden av...
Hennagardens Destra - IKKE BESTÅTT
Hun er jo også en av de som jobber, og markerer best.
Men ikke i dag nei...
I dag var hun rett og slett bare vimsete for å si det mildt.

Alle var veldig glade i dommeren Berit SmaalandIkke nok med at gjengen vår var med, men 4 hunder til fra Team Hennagarden var med.

Wenche hadde også med sine to:
 Hennagardens Figaro Figlio - BESTÅTT
Stallogaisa's Tapper - IKKE BESTÅTT
Han markerte også på esken ved siden av i dag.Hanne med:
Hennagardens Gara Gemma - BESTÅTT
Sushi - BESTÅTT
Hva er en LGT test?
Sakset fra Nosework Norge:

Midlertidig Regelverk Luktgodkjenningstest (LGT)
(Gjelder fra og med 1. april til endelig vedtak fattes på årsmøtet 2017)

Hensikt

LGT er en test for å se at hunden kjenner igjen den aktuelle lukta den skal søke etter i prøvesammenheng, samtidig som testen også viser hundeførers evne til å lese at hunden varsler funn på riktig eske. LGT er ikke et måleinstrument for om ekvipasjen er konkurranseklar. Hunden må ha bestått NWN-godkjent LGT for gjeldene lukt, for å få lov til å starte i konkurranse der resultatet skal registreres i NWN sitt register.
LGT er en bestått/ikke bestått test med tidsbegrensing (3 minutter). Det gis ingen poeng, plassering eller tidsopplysninger fra LGT. 

Bedømming av LGT

Testleder skal være godkjent NWN-instruktør og medlem av NWN. Dersom testleder og ansvarshavende arrangør er samme person, skal det i tillegg være en funksjonær med kjennskap til regelverk for avvikling av LGT tilstede ved testgjennomføringen. 

Arrangør/testleder og arrangement

LGT kan arrangeres av enkeltpersoner eller juridiske personer (f.eks. hundeklubb). Arrangøren, eller ansvarshavende representant for arrangøren, skal være medlem av NWN og ha kjennskap til gjennomføring av LGT. Arrangør er ansvarlig for gjennomføringen og skal være tilstede ved prøven. Testleder søker til NWN om å få avholde LGT senest 3 uker før prøven. Testleder sender følgende informasjon til NWN;
Sted, inkludert om LGT holdes innendørs eller utendørs.
 Dato og tid.
Navn på arrangør og testleder.
Kontaktinformasjon til arrangør for påmelding.
 Antall plasser og pris pr deltager.
Testleder legger ut informasjon om LGT på facebooksiden til NWN.
Både beståtte og ikke beståtte resultater skal meldes til NWN for registrering senest 5 virkedager etter testens gjennomføring.
NWN tar en avgift på kr. 50,- per ekvipasje som er påmeldt LGT, utover dette bestemmer arrangør deltageravgiften.

 Deltagelse

Deltagere på LGT skal være medlemmer av NWN. Deltagere under 12 år skal være i følge med en ansvarlig voksen.
Deltagende hunder skal som hovedregel være minimum 9 måneder ved LGT. Gyldig vaksinasjonsattest skal kunne framvises på stedet. Deltakende hunder skal være identifiserbare ved sporbart chipnummer.
Tisper med løpetid kan delta på LGT og starter sist.

Spesifikasjoner og gjennomføring

 • 12 lukkede pappesker, anbefalt avstand mellom eskekantene er 0,8-1,2 m, maks høyde 15 cm, plassert i 1 eller 2 rader.
 • Alle eskene skal være nye og ikke være kontaminert.
 • «Mål-esken» skal inneholde kontaminerte Q-tips som er sikret inne i esken og usynlig for hundefører. Styrken på kontamineringen av Q-tipsene kan variere.
 • «Mål-esken» skal stå plassert på samme sted for alle ekvipasjer. Unntaket er hundeførere som skal delta på samme LGT med flere hunder, eller som skal ta LGT-prøve på flere lukter.
 • LGT bjørk må være bestått før LGT anis. LGT anis må være bestått før LGT nellik.
 • Hunden skal søke selvstendig, men være i bånd under LGT. Det er ikke tillatt med strupehalsbånd, nesegrime eller antitrekk sele.
 • Hundefører vises fram til en tydelig startstrek og må starte innenfor rimelig tid etter at startsignal er gitt.
 • Tidtakingen starter når ekvipasjen passerer startstreken. Ekvipasjen har 3 min til rådighet.
 • Hundefører melder funn når man mener hunden er på rett eske. Det er ikke krav til en bestemt markeringsadferd fra hunden.
 • Hundefører skal belønne hunden når testleder har bekreftet riktig funn. Hvis det viser seg at hunden ikke har funnet riktig eske, vil testleder varsle hundefører om hvilken eske som inneholder målduften, slik at hundefører raskt kan få belønnet hunden ved riktig eske.
 • Hundefører må anstrenge seg for å unngå forurensning av området og holde minst 50cm avstand til målesken ved belønning.
 • Ferdig preparerte målesker skal være tilgjengelig under testen. Esker som er ødelagt eller som har blitt kontaminert byttes med nye esker.
 • I de tilfeller hvor ekvipasjen ikke består LGT for den aktuelle lukten, kan man ikke ta ny LGT samme dag.
 • Etter LGT har testleder ansvar for å sende inn resultatene til NWN på godkjent registreringsskjema, både for bestått og ikke-bestått test.
 Ikke lett og få bilde for fotograf Hanne, sju stykker som ser hit og dit :-)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar